Trailerkørsel og service flight
af R22 og R44Efter anvisning fra RHC har vi udviklet en trailer til landtransport af såvel R22 som R44.
Trailer er designet således at roter og hale er fikseret, vægten tilpasset så trailerens affjedring virker optimalt. Helikopteren skærmes mod stenslag og lignende fra bil og øvrige trafikanter.

Trailerkørsel af R22 og R44 vil være aktuelt:

• Ved transport til og fra service.
• Bjærgning efter driftsforstyrrelser.
• Såfremt helikopteren ikke er flyvedygtig.
• Mangel på piloter.
• Ikke VMC konditioner.

Hvis en helikopter ønskes fløjet har vi uddannede piloter til flyvning af R22 og R44.
Vores piloter vedligeholder skills og færdigheder bla. på vores egne helikoptere.
Uanset om helikopteren er strandet på grund af vejr, tekniske årsager eller andet, bringer vi den tilbage. Hvis helikopteren ønskes bragt sørger vi for at den kommer frem således at brugen er optimal.