RengøringIndvendigt rengøring af læder, paneler og øvrigt indtræk.

Udvendig rengøring fortager vi fra vores mobile servicevogn. Afvaskning foretages med vand og sæbe . Efterfølgende afskylles grundigt med demineraliseret vand (kalkfrit vand)
Efter ønske og behov behandles ruder, rotorer, lakerede og malede overflader.

Vi foretager rengøring af de tekniske rum i helikopteren. Rene teknik rum giver en række umiddelbare sikkerheds- og driftsmæssige fordele. Ved rengøringen bliver alle fremmedlegemer fjernet. Alle flader der er rengjorte vil bedre afsløre utætheder i fuel, olie og hydrauliksystemer samt gøre det lettere at afsløre støv og aflejringer fra dele der ruster, irrer eller har utilsigtet slør

Ikke klcificerende pre-flight kan fange potentielle fejl og mangler, således at de faktorer, der kan være afgørende for flyvedygtigheden kan elimineres, på forhånd og flyvninger oftere og sikrere kan gennemføres.

I forbindelse med pre-flights foretager vi fueling med 100LL udfra ønsker til den planlagte tur.
Fuelilng foretages af uddannet personale med godkendt mobil fuelanlæg.